Historia powstania

Z inicjatywy prof. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 8 grudnia 2006 r. zorganizowano spotkanie informacyjne na temat przygotowań do udziału Polski w dwóch międzynarodowych projektach budowy i eksploatacji najnowocześniejszych, dużych urządzeń badawczych (INFODAY). Są to: W obydwu tych przedsięwzięciach głównym udziałowcem są Niemcy.

Więcej informacji o spotkaniu INFODAY na stronie MNiSZW.

30 stycznia 2007 r. zebrani w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie, Al. Lotników 32/46 przedstawiciele 17 ośrodków badawczych i firm z Polski zainteresowanych uczestnictwem w budowie i eksploatacji

Rentgentowskiego Lasera na Swobodnych Elektronach

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej
Wrocławski Park Technologiczny
Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku
Politechnika Warszawska
Instytut Tele-i Radiotechniczny w Warszawie
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Politechnika Szczecińska
Firma PREVAC sp. z o.o. w Rogowie (Technika Precyzyjna i Próżniowa)
Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

(powyższy wykaz zawiera 18 pozycji, ponieważ dwa zamieszczone w nim Wydziały AGH postanowiły występować osobno)

podpisali umowę o powołaniu do życia

Konsorcjum XFEL Polska

Koordynatorem konsorcjum wybrano Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana (IPJ) w Świerku.

Protokół z pierwszego posiedzenia Rady Konsorcjum opracowany przez Prof. Krystynę Jabłońską, przedstwicielkę Polski w Scientific and Technical Issues Working Group przy XFEL w Hamburgu, Prezesa Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego.

Garść informacji o projekcie XFEL.