Podstawowe Informacje o Rentgenowskim Laserze na Swobodnych Elektronach

UWAGA: Ilustracje zaczerpnięto z prezentacji Prof. Massimo Altarelli (plik PDF 45 MB)
i Prof. Krystyny Jabłońskiej (plik PPT 4 MB) dostępnych na stronach MNiSZW.
.

Laser XFEL ma powstać w DESY (Deutsches Elektronen Synchrotron) w okolicy Hamburga w Niemczech.

Stan zaawansowania prac technicznych opisano w Technical Design Report w lipcu 2006.
Intensywność wiązki lasera może być duża ponieważ jest ona proporcjonalna zarówno do kwadratu liczby elektronów w wiązce Ne2, jak i do kwadratu liczby sekcji w strukturach magnetycznych Nm2 zakrzywiających tor lotu tych elektronów. Dla porównania intenstywność promieniowania generowanego w zwykłych synchrotronach jest proporcjonalna tylko do Ne, promieniowania generowanego w wigglerach do NeNm, a promieniowania generowanego w undulatorach do NeNm2.
Jasność XFEL na tle jasności innych działających lub budowanych podobnych urządzeń badawczych.
Możliwości obrazowania submikronowych obiektów pojedynczymi tak jasnymi błyskami promieniowania XFEL o czasie trwania poniżej 1 pikosekundy otwierają nowe perspektywy badania dynamiki szybko przebiegających reakcji chemicznych przestrzennie skomplikowanych molekuł.

Kosztem ok. 1 miliarda EURO do roku 2015 ma być zbudowane samo urządzenie i uruchomionych 10 stanowisk badawczych. Pierwsza wiązka ma zostać dostarczona w 2013 r.

Niemcy zapraszają wszystkich zainteresowanych partnerów do udziału w budowie i późniejszej eksploatacji lasera XFEL na zasadzie spółki prawa handlowego. Przewiduje sie, że 60% kosztów pokryje strona niemiecka, pozostałe 40% zostanie wyłożone w różnych formach przez partnerów zagranicznych.

Minister Kurzydłowski zadeklarował, że w ciagu najbliższych kilku lat Polska wyłoży ok. 1% kosztów budowy finansując wkład "in kind" dostarczany przez instytucje polskie, które zdobęda zamówienia na dostawy projektów, wyrobów, robocizny itd. na normalnych zasadach konkurencji o zlecenia.